panelarrow

Tervetuloa sivustolle wmoc2007.fi

Urheilulla on monessa mielessä ihmisiä yhdistävä vaikutus. Yleisö elää urheilijoiden mukana urheilusuorituksissa ja urheilijat tarjoavat yleisölle elämyksiä ja päinvastoin. Vaikka urheilijan arki on pääosin yksinpuurtamista omien tavoitteidensa eteen, kaikki työ kulminoituu urheilutapahtumissa koettuihin hetkiin, jotka koetaan yhdessä urheilua seuraavan yleisön kanssa.

Valmentautuminen kisatilannetta varten

Ennen kun urheilija ottaa osaa urheilutapahtumaan mitatakseen taitojaan, on takana lukematon määrä sinnikästä ja suunnitelmallista harjoittelua. Urheilusuorituksessa on kyse niin urheilijan fyysisistä kuin psyykkisistä ominaisuuksista, ja kisatilanne on urheilijalle täysin erilainen kuin harjoittelutilanne. Kisatilanteeseen tuleekin valmistautua huolella etukäteen.

On myös osattava ottaa kisatilanteesta opiksi riippumatta siitä sujuiko kisa suunnitelmien mukaan vai ei. Kilpailutilanteet ovat urheilijalle arvokkaita muutenkin kuin mahdollisen menestyksen takia.

Urheilija ja yleisö yhdessä tekevät urheilun

Kilpailutilanteessa ovat harjoittelutilanteesta poiketen läsnä paitsi kanssakilpailijat, mutta myös yleisö. Yleisö voi olla urheilijalle paitsi suoritusta heikentävä tekijä, mutta urheilijan on myös mahdollista saada voimaa kisatilanteessa mukana elävästä yleisöstä. Urheilijat ja yleisö yhdessä tekevät urheilun. Mikään ennätys tai huipputulos ei tunnu samalta yksin harjoituksissa koettuna kuin yleisön kanssa yhdessä kokiessa.

Epäonnistumisetkin kuuluvat urheiluun

Urheilussa tärkeää onkin usko omaan tekemiseen ja tavoitteisiin. Urheilija ei saa antaa liikaa sijaa esimerkiksi median välittämälle kuvalle omista tekemisistään. Urheilu on julkinen ammatti, ja media tunnetusti kiinnostuu menestyjistä. Siinä suhteessa urheilijalla ja medialla on yhteinen tavoite, nimittäin menestys.

Urheilijan saavuttama menestys tuo urheilijalle medianäkyvyyttä. Epäonnistumisten hetkellä media saattaa kääntyä urheilijaa vastaan, ja pettymykset voivat tuntua helposti niin urheilijasta kuin yleisöstä raskaammilta kuin mitä ne ovat tosiasiassa olleetkaan. Julkisuus ja media ovat kuitenkin vahvasti läsnä urheilussa ja jopa elinehto urheilulle. Median aikaansaamaa yleisön huomionarvoa voi nimittäin pitää elinehtona urheilulle.