panelarrow

Doping urheilussa

Doping antaa synkän varjon muuten niin terveisiin arvoihin nojaavan urheilun päälle. Urheilijat ovat hyödyntäneet dopingia urheilussa kautta aikojen ja se herättää voimakasta keskustelua niin urheilijoissa kuin urheilua seuraavassa yleisössä. On esitetty kysymyksiä siitä, voiko urheilija enää edes menestyä ilman dopingiin turvautumista. Dopingin käyttöä on pidetty jopa niin järjestelmällisenä, että on heitetty ilmaan ajatus sen hyväksymisestä.

Dopingaineiden kehitys tuntuu olevan aina testausjärjestelmiä askeleen edellä, mutta aina aika ajoin urheilijoita kärähtää kiellettyjen aineiden käytöstä.

Dopingia vastaan

Dopingilla tarkoitetaan erilaisten urheilusuoritusta parantavien, kilpailusääntöjen kieltävien aineiden tai menetelmien käyttöä urheilussa. Kielteistä suhtautumista dopingiin perustellaan muun muassa urheilijoiden tasavertaisuudella, oikeudenmukaisella asemalla sekä erityisesti urheiluhengellä.

Kieltämällä dopingaineiden käyttö, halutaan myös turvata urheilijoiden terveys. Dopingsääntöjen noudattamista valvotaan tekemällä urheilijoille dopingaineiden käytöstä kertovia testauksia ja kiellettyjen aineiden tai menetelmien käyttöä hillitään asettamatta käytöstä kärähtänyt urheilija määräajaksi kilpailukieltoon. Dopingin vastaista työtä valvoo WADA.

Pitäisikö doping kuitenkin sallia?

Eräät ovat sitä mieltä, että doping on ja pysyy urheilussa, joten miksi sitä ei siis sallittaisi. Perusteluina on käytetty esimerkiksi urheilijoiden eriarvoista asemaa. Varakkaimmilla ja suuren taustakoneiston omaavilla urheilijoilla katsotaan olevan aivan eriluokkaa olevat resurssit kiellettyjen aineiden käyttöön, jolloin he pystyvät systemaattiseen dopingaineiden käyttöön ilman suurta kiinnijäämisen riskiä toisin kun yksin toimivat urheilijat. Jos aineiden käyttö taas olisi sallittua, kaikilla olisi käytössä olevista resursseistaan huolimatta tasavertaiset oikeudet käyttää tai olla käyttämättä suoritusta parantavia aineita ja menetelmiä. Täysin vapaata dopingaineiden käyttöä ei kuitenkaan yritetä ajaa läpi, vaan käytön tulisi tapahtua lääkärin valvonnassa.

Yleisöllä jyrkkä mielipide dopingiin urheilussa

Suuri yleisö tuntuu kuitenkin haluavan nähdä urheilun puhtaana. Dopingrikkomukset saavat suurta huomiota julkisuudessa ja dopingin käytöstä kiinnijääneet urheilijat joutuvat todelliseen pyöritykseen median ja yleisön hampaissa. Yleisö on voimakkaasti sitä mieltä, että suoritusta parantavat aineet eivät kuulu urheiluun ja haluavat nähdä urheilijat samalla viivalla ja suorituksia mitattavan puhtaasti urheilijoiden sen hetkisten avujen pohjalta.

Dopingin käytöstä tuomittu urheilija saakin loppuelämäkseen suuren taakan, sillä yleisön silmissä käy usein niin, että urheilijan uran kaikki saavutukset mitätöidään, olipa dopingin käyttö ollut sitten kertaluontoista tai laajamittaista toimintaa koko urheilu-uran aikana.