panelarrow

Suomen liikunta ja urheilu

Suomessa lapsia ja nuoria kannustetaan liikkumaan ja esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmaan kuuluu tietty määrä ohjattua liikuntaa. On haluttu huolehtia siitä, että myös ne lapset ja nuoret, jotka eivät vapaa-ajallaan harrasta säännöllisesti urheilua, liikkuvat riittävästi ja että myös heillä on mahdollisuudet omaksua urheilullinen elämäntapa ja oppia tiettyjä taitoja.

Koululiikunta

Koulun liikuntatunneilla pyritään tutustuttamaan lapset monipuolisesti eri liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Lähtökohtana on, että kaikki pääsevät taidoista riippumatta tasapuolisesti osallistumaan, ja että kilpailu ja menestyminen eivät ole liikunnan perimmäinen tarkoitus. Koululiikunta pyrkii tutustuttamaan eri lajeihin ja sitä kautta osaltaan avittamaan itselle mielekkäiden liikuntatapojen ja kenties uusien harrastusten löytämisessä. Koululiikunnassa ei tulisi liiaksi verrata lapsia keskenään, vaan kannustaa jokaista löytämään oma tapansa liikkua ja urheilla.

Urheiluseurat

Varsinainen harrastaminen tapahtuu usein eri lajeihin erikoistuneiden urheiluseurojen ohjatuissa harjoituksissa. Urheiluseurat tekevät tärkeää työtä lasten ja nuorten parissa ja mahdollistavat tavoitteellisen harjoittelun eri urheilulajien parissa. Urheiluseurojen tarjoama ohjattu toiminta on periaatteessa kenen tahansa hyödynnettävissä jäsen- ja lukukausimaksuja vastaan.

Urheiluseurat pyrkivät tukemaan urheilijoiden kehitystä omassa lajissaan ja antamaan eväät urheilijoille nousta aina huippu-urheilijaksi asti. Urheiluseurat pyrkivät tukemaan lahjakkaiden urheilijoiden kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla tarjotakseen eväät kilpaurheilun saralla. Siinä missä toisille on tärkeää kehittyä ja nousta oman lajinsa huipuksi, toiset taas haluavat harrastaa liikuntaa puhtaasti liikkumisen ilon takia.

Kääntöpuolena tavoitteellisessa urheilussa onkin se, että niiden lasten tai nuorten harrastaminen, joilla ei ole tavoitteita kilpailun saralla, on vaarassa loppua jos seurat tarjoavat ainoastaan kilpailuihin tähtääviä harjoitusmuotoja.

Kuntien liikuntapalvelut

Kunnat ja muut julkiset tahot tukevat eri ihmisryhmien liikkumista tarjoamalla erilaisia liikuntapalveluita joko kokonaan ilmaiseksi tai hyvin edulliseen hintaan. Yhteiskunnan etu on terveet ihmiset, jolloin julkisia varoja on perusteltua käyttää koko kansan liikuttamiseen. Julkisia varoja kohdistetaan niin kilpa- ja aktiiviurheilun pariin kuin vähemmän liikkuvan ihmisryhmän liikkumisen tukemiseen.