panelarrow

Tie kilpaurheilun huipulle

Kilpaurheilun huipulle pääsemiseksi vaaditaan periksi antamattomuutta, lahjakkuutta, oikeanlaisia virikkeitä, tavoitteellisuutta sekä taustajoukkojen tukea ja osaamista – ja jonkin verran myös tuuria.

Jokaisen urheilijan matkalle kilpaurheilun huipulle mahtuu niin onnistumisia kuin epäonnistumisia, ja menestyjiä yhdistää ainakin se, miten he osaavat selvittää takaiskut ja jopa kääntää ne hyödykseen. Jokainen urheilija varmasti myös yhtyy siihen väitteeseen, että täysin yksin, omin avuin nouseminen kilpaurheilun huipulle ei olisi ollut koskaan mahdollista.

Oman lajin löytäminen

Moni lapsi ohjataan urheilun pariin jo varhain siinä toivossa, että mitä aikaisemmassa vaiheessa harjoittelun aloittaa, sitä varmemmin on mahdollisuuksia kehittyä huipuksi lajissaan. Tosiasiassa tärkeämpää on urheilullisen elämän opetteleminen ja erilaisten virikkeiden saaminen.

Joskus oma laji löytyy vasta muutamien lajikokeilujen jälkeen, eikä menestymisen haaveita tarvitsee heittää pois, vaikka harjoittelun aloittaisi vasta hieman myöhemmin. Muutamia varhaisen erikoistumisen lajeja toki on olemassa. Monet kuitenkin vaihtavat lajia vielä teini-iän jälkeen ja voivat silti saavuttaa maailman terävimmän kärjen. Oleellisempaa on monipuolinen urheilullinen tausta.

Osaava valmennustiimi

Urheilija tarvitsee ympärilleen joukon eri alojen osaajia, jotka osaavat tarjota hänelle hänen kehityksensä kannalta oikeita virikkeitä. Valmentamisen tulee olla suunnitelmallista sekä tavoitteellista ja sovitettu urheilijan omien vahvuuksien sekä heikkouksien mukaan. Kilpaurheilussa on kyse niin fyysisistä kuin psyykkisistä ominaisuuksista ja urheilijan harjoittelu sisältääkin monipuolisesti harjoitteita eri saroilta.

Taustajoukkojen tuki

Osaavan valmennuksen lisäksi kilpaurheilijan muiden taustajoukkojen roolia ei voi myöskään väheksyä. Tavoitteellinen urheilu on melko itsekästä puuhaa ja urheilulle omistautuminen on hyvin kokonaisvaltaista, mikä vaatii myös urheilijan lähipiiriltä toisinaan uhrauksia. Monesti urheilijan omat taustajoukot ovat avuksi myös konkreettisesti monissa käytännönasioissa, mutta myös henkisinä tukipilareina urheilijalle. Kilpaurheilija tavoittelee tasapainoa elämässään, ja urheilu on läsnä muussa elämässä ja päinvastoin.

Urheilijan luonne

Menestyneitä urheilijoita yhdistävät usein tietynlaiset luonteenpiirteet urheilulajista riippumatta. Urheilijalta vaaditaan ahkeruutta, sinnikkyyttä, suunnitelmallisuutta ja vahvaa tahtoa tehdä töitä tavoitteidensa ja unelmiensa eteen. Halu voittaa ja kyky käsitellä myös epäonnistumisen tunteita sekä kokemuksia ovat molemmat yhtä tärkeitä tekijöitä kilpaurheilijan uralla.

Teitä kilpaurheilun huipulle on yhtä monta kuin urheilijoitakin, eikä kukaan voi teini-ikäisen saati lapsen kohdalla tietää kenestä tulee lajissaan huippu ja kenestä ei. Kilpaurheilijan lapsesta ei automaattisesti tule huippu-urheilijaa, vaan kuten todettua, oleellista on tarjota tukea ja oikeita virikkeitä kehityksen tueksi ja eteenpäin viemiseksi. Kuin puitteet ympärillä ovat kunnossa, urheilijan itse on jaksettava harjoitella, harjoitella ja vielä lisää harjoitella – sekä uskoa omiin tavoitteisiinsa.